מחקרים

תזונה קטוגנית עשויה להשפיע על טרשת נפוצה

חולי טרשת נפוצה שצרכו תזונה קטוגנית הראו רמות נמוכות יותר של הסמן sNfL. מכיוון שסמן זה מקושר לרמות הניוון העצבי, החוקרים סבורים כי יתכן ותזונה קטוגנית עשויה להקל על מצבם של חולי טרשת נפוצה

דיאטה קטוגנית (צילום: אילוסטרציה)

ישנה השערה כי דיאטה קטוגנית והגבלה קלורית עשויות לטפל בטרשת נפוצה. עם זאת, חסר מידע הסוקר את מידת ההשפעה של טיפולים אלו על נזק נוירו-אקסונלי (Neuroaxonal). בשל כך, החוקרים ביקשו לבדוק את מידת ההשפעה של מאפיינים תזונתיים אלו על רמות ה-serum neurofilament light chainי(sNfL) בחולי טרשת נפוצה מסוג התקפית-הפוגתית (relapsing-remitting).

במסגרת מחקר שפורסם בכתב העת 'Neurology Neuroimmunology & Neuroinflammation', החוקרים העריכו באופן אחורני מחקר אקראי פרוספקטיבי, הכלל 60 חולי טרשת נפוצה. הנבדקים התחלקו לקבוצות, לפי התזונה אותה צרכו: תזונה רגילה, תזונה קטוגנית או תזונה המבוססת צומות. רמות ה-sNfL נבדקו בשתי הזדמנויות שונות: בתחילת המחקר ובסופו (לאחר 6 חודשים). לצורך קביעת רמת ה-sNfL החוקרים השתמשו בתבחין 'single molecule array'.

רמות ה-sNfL נבדקו בקרב 40 משתתפים בסך הכל. מתוכם, 14 משתתפים תחת תזונה עם הגבלה קלורית, 17 משתתפים תחת תזונה קטוגנית, ו-9 משתתפים כקבוצת ביקורת. ניתוח מתאם (Correlation analysis) הראה קשר בין רמות ה-sNfL לגיל ולמשך המחלה. כמו כן, נמצא קשר בין רמות ה-sNfL ובין מדד ה-Multiple Sclerosis Functional Composite.

החוקרים מצאו כי בהשוואה לקבוצה בעלת התזונה הרגילה, בחולים שצרכו תזונה קטוגנית נצפתה ירידה מובהקת של רמות ה-sNfL כפי שנמדדו בסוף המחקר (לאחר 6 חודשים). עוד נמצא כי מחזור בודד של צום למשך שבעה ימים לא השפיע על רמות ה-sNfL.

החוקרים מציינים כי בשלושת החודשים הראשונים של תזונה קטוגנית, רמות ה-sNfL עשויות לעלות, ללא קשר להישנויות של המחלה. עם זאת, לאחר 6 חודשים של תזונה קטוגנית, ובשילוב עם הטיפולים המקובלים לטרשת נפוצה, רמות ה-sNfL צפויות לרדת. ירידה זו עשויה להצביע על האפשרות כי לתזונה קטוגנית קיימות השפעות מגינות על מערכת העצבים של חולי טרשת נפוצה. ייתכן ותזונה קטוגנית עשויה להיות תוספת לאפשרויות הטיפוליות בטרשת נפוצה, באופן אשר יאפשר להתאים את הטיפול בצורה מדויקת יותר לחולים.

מקור: 

Bock, M., Steffen, F., Zipp, F., & Bittner, S. (2021). Impact of Dietary Intervention on Serum Neurofilament Light Chain in Multiple Sclerosis. Neurology(R) Neuroimmunology & Neuroinflammation, 9(1), e1102. https://doi.org/10.1212/NXI.0000000000001102

נושאים קשורים:  מחקרים,  תזונה קטוגנית,  טרשת נפוצה,  טרשת נפוצה התקפית הפוגתית,  מערכת העצבים
תגובות