חלב נאקות

ההשפעה של חלב נאקות על אקסוזום של תאי לבלב

חוקרים מצאו כי האקסוזום שהופק מחלב נאקות היה בעל אפקט אנטי סרטני בתאי לבלב

גמלים בסעודיה. זוהו כמקור נגיף ה-MERS (צילום: אילוסטרציה)

במזרח התיכון קיימת אמונה רווחת כי צריכה יומיומית של חלב נאקות מונעת ומווסתת סרטן וסוכרת. עם זאת, המנגנון נוגד הסרטן והסוכרת האמיתי של חלב נאקות נותר חמקמק. בעבר היה ניסיון לבודד את האקסוזום מחלב נאקות ונמצא כי מתן דרך הפה של החלב לחולדות הציג אפקט מגביר חיסוניות וכן נוגד סרטן.  במחקר הנוכחי חוקרים בדקו האם האקסוזום של חלב הנאקות יוכל להשפיע על החיוניות של תאי לבלב הומניים (1PANC) ותאי אפיתל נורמליים של צינוריות הלבלב H6c7.

במחקר בודדו האקסוזומים מחלב נאקות טרי שנאסף תוך שימוש ב-gradient ultracentrifugation והם אופיינו על ידי transmission electron microscopeי(TEM) ואושרו גם על ידי western blot. חיוניות התאים הוערכה באמצעות מבחן MTT והביטוי היחסי של הגנים הפרו-אפופטוטיים (Bax, caspase3) והגנים האנטי-אפופטוטיים (bcl2) נקבע באמצעות real-time PCR. נמצא כי לאקסוזום שהופק מחלב הנאקות היה אפקט סלקטיבי על חיוניות התא כתלות בסוג תא המטרה. האקסוזומים הללו כללו אפקט ציטוטוקסי פוטנטי על תאי הסרטן (PANC1) ובו בעת שיפרו את חיוניות תאי הלבלב הנורמליים (H6c7). התוצאות המדהימות הללו אושרו באמצעות בסיס מולקולרי. האקסוזום של חלב הנאקות האיץ עלייה משמעותית ב-Bax ו-caspase3 וירידה משמעותית ברמות mRNA של הגן Bcl2 בתאי PANC1. עם זאת, האפקט על המרקרים הללו התהפך כאשר האקסוזום הוסף לתאי H6c7.

לסיכום, למיטב הידע של החוקרים, ייתכן וזה המחקר הראשון מסוגו לדווח על כך שאקסוזומים שהופקו מחלב נאקות היו בעלי אפקט אנטי סרטניים סלקטיבי בתאי לבלב סרטניים וכן היו בעלי אפקט פרוליפרטיבי על תאי סרטן נורמליים.

מקור:

Mayada A. Ali et al. (2020). Arabian Journal of Medical Sciences. DOI:10.5455/ajms.35

נושאים קשורים:  חלב נאקות,  אפופטוזיס,  אקסוזום,  מחקרים
תגובות