תוספי תזונה

האם צריך להיזהר בנטילת תוספי תזונה במהלך טיפולי כימותרפיה?

החוקרים בדקו את ההשפעה של נטילת תוספי תזונה במהלך טיפולי כימותרפיה על תוצאי ההישרדות בקרב נשים עם סרטן שד ומצאו כי חלק מהתוספים קשורים לתוצאים ירודים

תוספי מזון (צילום: אילוסטרציה)
תוספי מזון (צילום: אילוסטרציה)

על הדיווחים הנרחבים לגבי השימוש בתוספי תזונה במהלך טיפול בסרטן, קיים מעט מידע אמפירי בנוגע לבטיחות או ליעילות שלהם. מכיוון שקיים חשש שחלק מתוספי התזונה, בייחוד נוגדי חמצון, עשויים להפחית את הפעילות הציטוטוקסית של כימותרפיה, החוקרים ביצעו מחקר פרוספקטיבי משני לניסוי טיפולי במטרה להעריך את הקשר בין שימוש בתוספי תזונה לתוצאים מסרטן השד.

במחקר השתתפו נשים עם סרטן השד שחולקו באופן אקראי למחקר מטרונומי בין קבוצות של Cyclophosphamide, Doxorubicin ו-Paclitaxel והן נשאלו לגבי השימוש בתוספי תזונה בזמן קבלתן למחקר ובמהלך הטיפולים (n=1,134). החוקרים השתמשו ברגרסיית Cox proportional hazards מותאמת למשתנים קליניים ולמשתנים הנוגעים לאורח החיים. בנוסף, הם בדקו את חזרת המחלה וההישרדות 6 חודשים לאחר הכניסה למחקר בגישת נקודת ציון (Landmark approach).

תוצאות המחקר הראו כי ישנן אינדיקציות לכך ששימוש בכל סוג של תוסף נוגד חמצון (ויטמין A,יC, ו-E ; קרוטנאוידים; קו-אנזים Q10) גם לפני וגם במהלך הטיפול היה קשור לעליה בסיכון לחזרת מחלה (יחס סיכונים מותאם 1.41; רווח בר סמך 95%: 0.98-2.04; P=0.06) ובמידה פחותה יותר, לתמותה (יחס סיכונים מותאם 1.40; רווח בר סמך 95%: 0.90-2.18; P=0.14). הקשר עם נוגדי חמצון נפרדים היה חלש יותר, ייתכן בגלל מספרים נמוכים.

החוקרים מצאו גם כי מבחינת תוספי תזונה שאינם נוגדי חמצון, שימוש בוויטמין B12 לפני ובמהלך הכימותרפיה קשור באופן מובהק להישרדות ללא מחלה פחות טובה (יחס סיכונים מותאם 1.83; רווח בר סמך 95%: 1.15-2.92; P<0.01) ולהישרדות כוללת פחות טובה (יחס סיכונים מותאם 2.04; רווח בר סמך 95%: 1.22-3.40; P<0.01). בנוסף, שימוש בתוסף ברזל במהלך כימותרפיה נמצא קשור באופן מובהק לחזרת מחלה (יחס סיכונים מותאם 1.79; רווח בר סמך 95%: 1.20-2.67; P<0.01) בשימוש לפני ובמהלך הטיפול (יחס סיכונים מותאם 1.91; רווח בר סמך 95%: 0.98-3.70; P=0.06). בנוסף, נצפו תוצאות דומות גם בנוגע להישרדות הכוללת. עוד נמצא כי שימוש במולטי-ויטמין אינו קשור לתוצאי הישרדות.

החוקרים הסיקו כי תוצאות המחקר הראו על קשרים בין תוצאי הישרדות לבין שימוש בנוגדי חמצון ותוספי תזונה אחרים, לפני ובמהלך כימותרפיה, שעולים בקנה אחד עם ההמלצות להשתמש בהם בזהירות בקרב מטופלים כאשר שוקלים להשתמש בתוספי תזונה, מלבד מולטי-ויטמין, במהלך כימותרפיה.

מקור: 

Ambrosone, C.B. et al. (2020) Journal of Clinical Oncology 38,8.

נושאים קשורים:  תוספי תזונה,  ויטמינים,  כימותרפיה,  סרטן שד,  מחקרים,  נוגדי חימצון
תגובות

יש להזהר בכותרות
מן הכתוב עולה כי קיימת עליה בסכון לחזרת מחלה בשמוש בתוספי תזונה הכוללים נוגדי חמצון - אולם אין לה חוזק מבחינת סטטיסטית.
כמוכן השמוש בויטמין B12 וברזל נמצאו כגורמי סיכון לחזרת מחלה אולם לא הובהר שמא המטופלות שנבדקו נזקקו לכך בשל אנמיה או בשל חסר ויטמין B12 , שהם בפני עצמם עלולים להיות הגורם לתוצאים פחות טובים.