הנקה

אכילה מוקדמת בפעוטות ותחזיות BMI ב-5 שנים הראשונות לחיים

הנקה בלעדית במשך תקופת זמן ארוכה יותר הייתה קשורה ב-BMIz נמוך יותר עד לגיל 5 שנים

05.03.2020, 18:00

מחקר זה בחן את ההשפעה היחסית של משך הנקה ותזמון התחלת האכלה במוצקים על תחזיות ה-BMIz בילדות המוקדמת.

מחקר זה ניתח תוצאים משניים מהמחקר Melbourne Infant Feeding Activity and Nutrition Trialי(inFANT)י(542 משתתפים). מחקר זה היה מחקר עוקבה פרוספקטיבי ובו מידע שנאסף בלידה ולאחר 3,9,18,42 ו-60 חודשים. לאחר מכן בוצעו מספר מודלים מסוג Linear Spline Multilevel.

שיעורי גדילה שונים נצפו בין הלידה לבין שלושה חודשים ובין תשעה חודשים לבין 18 חודשים כתלות במשך ההנקה הבלעדית (שישה חודשים או יותר בהשוואה לפחות משישה חודשים) וזמן הכנסת המזון המוצק לדיאטה (לפני לעומת אחרי ששה חודשים). ילדים שינקו במשך שישה חודשים ויותר היו בעלי BMIz נמוך יותר בין 3-60 חודשים. ההבדל נשאר משמעותי גם לאחר תקנון לגורמים אמהיים ושל היילוד, וההבדל הממוצע המתוקנן ב-BMIz בגילאי 3, 9, 18, 42 ו-60 חודשים עמד על  -0.34, -0.44, -0.13, -0.19 ו - -0.23, בהתאמה. פעוטות שקיבלו מזון מוצק לפני לעומת אחרי 6 חודשים היו בעלי BMIz גבוה יותר בחודשים 18 ו-42 למחקר, אבל תקנון לגורמים אמהיים ושל היילוד הפחיתו את ההבדלים האלו.

מקור: 

Zheng M.  et al (2020). Obesity, 28: 339-346;

נושאים קשורים:  הנקה,  טעימות מוצקים,  הרגלי אכילה,  מחקרים,  BMI מדד מסת הגוף
תגובות