מחקרים

האם תזונה משפיעה על הופעת קמטים בפנים?

החוקרים בחנו האם דפוסי תזונה שונים יכולים להשפיע על הופעת קמטים בקרב נשים וגברים באמצעות עוקבה מבוססת אוכלוסייה ומודלים של רגרסיה לינארית רב משתנית

21.05.2019, 10:59
קמטים ועור מבוגר (צילום: אילוסטרציה)

כיום ישנו מעט מאוד ידע בנוגע להשפעה של דפוסי תזונה שונים על הופעת קמטים בפנים. מטרת המחקר הייתה לבחון את הקשר בין דיאטה לבין קמטים בפנים בעוקבה מבוססת אוכלוסייה של 2,753 קשישים במחקר ה-Rotterdam.

החוקרים מדדו את הקמטים בתצלומי פנים באמצעות כימות דיגיטלי של אחוז הקמטים מתוך השטח הכולל של העור. את התזונה החוקרים בחנו באמצעות שאלוני ה-Food Frequency Questionnaire ובהמשך הם חישבו את ההיצמדות ל-DHDIי(Dutch Healthy Diet Index). בנוסף, החוקרים השתמשו באנליזת רכיבים ראשיים (PCA – principal component analysis) על מנת לחלץ דפוסי תזונה רלוונטיים בקרב גברים ונשים בנפרד. כל דפוסי התזונה וה-DHDI עברו ניתוחים למציאת קשר עם חומרת הקמטים באמצעות רגרסיה לינארית רב משתנית.

תוצאות המחקר חשפו כי היצמדות להנחיות התזונה בהולנד קשורות לפחות קמטים בקרב נשים אך לא בקרב גברים. אצל הנשים, נמצא קשר בין צריכת מזון המכילה הרבה בשר אדום וחטיפים לבין הימצאות של יותר קמטים, בזמן שתזונה המורכבת מהרבה פירות נמצאה קשורה לפחות קמטים.

מכיוון שמדובר במחקר חתך, לא ניתן להוכיח סיבתיות. כמו כן, ישנן התנהגויות נוספות של המשתתפים במחקר הנוגעות לבריאות, אשר יכלו להשפיע על התוצאות. עם זאת, החוקרים הסיקו כי הרגלי התזונה מקושרים להופעת קמטים בקרב נשים. החוקרים סברו כי ניתן לקדם שיטות למניעת מחלות באמצעות הסברה כי לתזונה בריאה ישנה השפעה גם על קמטים בפנים.

מקור: 

Mekic, S. et al. (2019) JAAD 80.

נושאים קשורים:  מחקרים,  קמטים,  תזונה,  עוקבה מבוססת אוכלוסייה,  מניעת מחלות
תגובות