ירקות

צריכת חמש מנות של ירקות ופירות ביום מפחיתה את התמותה

חמש מנות ליום הן המינון האופטימלי להפחית תמותה כללית ותמותה קרדיווסקולרית; לא נמצא קשר דומה בנוגע להפחתת התמותה מסרטן

05.08.2014, 10:51

צריכה של פירות וירקות מומלצת על מנת לשפר את הבריאות ולמנוע תחלואה כרונית ותמותה.

במטרה לבחון את היחס תלוי המינון, ביצעו חוקרים סקירה שיטתית ומטה-אנליזה של מחקרי עוקבה פרוספקטיביים בנושא. הסקירה כללה ליקוט מידע מ-16 מחקרים, שהתבצעו משנת 1950.

התוצאות העלו, כי ככל שאנשים צרכו יותר פירות וירקות ביום (עד למינון של חמש מנות ליום) פחתה התמותה הכללית באופן משמעותי. מנה הוגדרה כ-80 גרם. חמש מנות ליום היה מינון השיא, שמעבר אליו לא נמצאה הפחתה נוספת בתמותה.

באופן ספציפי, צריכה של חמש מנות ליום לעומת אפס מנות ליום הביאה ליחס סיכון של 0.74. שתי מנות פרי ושלוש מנות ירק מספקות את היתרון האופטימלי. כל מנת פרי וירק הביאה ל-4% הפחתה בתמותה הקרדיווסקולרית. לא נמצא קשר משמעותי בין צריכה מוגברת של פירות וירקות לתמותה מסרטן.

הסקירה מספקת תמיכה נוספת לכך, שצריכה מוגברת של פירות וירקות עד לחמש מנות ליום מביאה לירידה בתמותה הכללית ובפרט לתמותה הקרדיווסקולרית.

ערכה: ד"ר שירי אלפרט

מקור:

Wang X, Ouyang Y, Liu J, et al. Fruit and vegetable consumption and mortality from all causes, cardiovascular disease, and cancer: systematic review and dose-response meta-analysis of prospective cohort studies. BMJ. 2014; 349

נושאים קשורים:  ירקות,  פירות,  צריכת פירות,  תמותה קרדיווסקולרית,  תמותה כללית,  צריכת ירקות,  מחקרים
תגובות