תזונה

שינוי הרגלי חיים מלווה בסיכון מופחת לטרשת עורקים תת-קלינית – גם במבוגרים צעירים

40% מהמשתתפים נטשו הרגלי חיים בריאים לאורך העשורים השלישי והרביעי לחייהם, עם סיכוי מוגבר להופעת סימני טרשת עורקים כליליים תת קלינית

07.05.2014, 20:08

חשיבות ההקפדה על הרגלי חיים בריאים מגיל צעיר ידועה, אולם לא ברור עד כמה שינוי הרגלי החיים בגיל המבוגר משפיע על הסיכון לטרשת עורקים תת-קלינית. מחקר Coronary Artery Risk Development in Young Adults‏ (CARDIA), שהתפרסם לפני מספר ימים באתר כתב העת Circulation, בחן שאלה על פני שני עשורים.

במחקר נאמדו 5 הרגלי סגנון חיים בריא, כולל שמירה על משקל תקין, צריכת אלכוהול מועטה, תזונה בריאה, פעילות גופנית והימנעות מעישון ב-3,538 מבוגרים צעירם בגילאי 18-30 שנים, בתחילת המחקר ו-20 שנים לאחר מכן. השינוי בציון המשולב של הרגלים אלו (בטווח של ‎-5‏ עד 5) בין תחילת המחקר לסופו הוצלב עם סמני טרשת עורקים תת-קלינית, כולל הסתיידויות העורקים הכליליים ועובי שכבת אינטימה-מדיה (intima-media thickness‏, IMT) בסוף המחקר.

בתום המחקר, שיפרו 25.3% מהמשתתפים את הרגלי חייהם (שיפור >1 נקודות בציון הרגלי החיים) ו-34.4% לא שינו את הרגליהם בעוד ש40.4% נטשו חלק מהרגליהם הבריאים.

על כל עלייה בציון הרגלי החיים נצפתה הפחתה מובהקת של הסיכוי להימצאות הסתיידויות של העורקים הכליליים (יחס צולב [odds ratio‏, OR]‏: 0.85; רווח בר-סמך של 95%: 0.74-0.98) ושל IMT (ערך β ב-carotid bulb‏: ‎-0.024‏;‏ P=0.001). בכיוון ההפוך, כל ירידה בציון הרגלי החיים לוותר בעליה דומה בסיכוי להסתיידות העורקים הכליליים (1.17; 1.02-1.33) וב IMT‏ (0.020; ‏P<0.01).

לסיכום קובעים החוקרים, כי הרגלי חיים בגיל הצעיר קשורים לסיכון לטרשת עורקים תת-קלינית בגיל העמידה בהמשך החיים.

מקור:
Spring B, Moller AC, Colangelo LA, et al. Healthy Lifestyle Change and Subclinical Atherosclerosis in Young Adults: Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA) Study. Circulation 2014;:CIRCULATIONAHA.113.005445.

נושאים קשורים:  תזונה,  עישון,  טרשת עוקקים,  הרגלי חיים,  התעמלות,  מחקרים
תגובות