תזונה

פרופיל גנטי תורם למידת ההשפעה שיש למזון מטוגן על ההשמנה

מחקר עוקבה רחב-היקף מצא, כי בעלי פרופיל גנטי הנוטים להשמנה מצויים גם בסיכון מוגבר להשמנה כתוצאה מצריכת מזון מטוגן

26.03.2014, 16:54

השמנה היא גורם תחלואה חשוב במדינות המערב ושכיחותה גוברת בעשורים האחרונים, במיוחד בארה"ב. ישנו קשר בין אכילה של מזון מהיר, ובפרט מזון מטוגן, לבין השמנה. ישנם אנשים עם נטייה גנטית להשמנה לעומת אחרים, אך עד כה לא נבדקו יחסי הגומלין בין השניים: פרופיל גנטי המקנה נטייה להשמנה ואכילה של מזון מטוגן.

חוקרים מאוניברסיטת "הארוורד" בדקו אם פרופילים גנטיים הידועים כתורמים לנטייה להשמנה משפיעים על הקשר שבין אכילת מזון מטוגן להשמנה. נבחרו 32 אזורים גנטיים שפולימורפיזם בהם נמצא כקשור בנטייה להשמנה. לצורך כך, השתמשו בנתונים משלושה מחקרי עוקבה גדולים: 9,623 נשים ממחקר האחיות, 6,379 גברים ממחקר בעלי מקצועות הרפואה ו-21,421 נשים ממחקר בריאות וגנום בנשים.

החוקרים מצאו קשר משמעותי סטטיסטית בין פרדיספוזיציה גנטית ואכילת מזון מטוגן לבין השמנה. הקשר בין גנטיקה והשמנה התחזק עם העלייה בתדירות אכילה של מזון מטוגן. בסכימה של שלושת המחקרים, ההבדל ב-BMI על כל 10 אללים שמקנים סיכון להשמנה היה 1.1 (טעות דגימה 0.2), 1.6 (טעות דגימה 0.3), ו- 2.2 (טעות דגימה 0.6) לאכילת מזון מטוגן פחות מאחת לשבוע, 1-3 פעמים בשבוע, 4 פעמים ומעלה בשבוע, בהתאמה (P<0.001; עבור האינטראקציה).

שיעור הסיכון להשמנה (רווח בר סמך 95%) על 10 אללים שמקנים סיכון להשמנה היה 1.6 (1.4-1.9), 2.1 (1.7-2.6), 2.7 (2.1-3.5) עבור שלוש קטגוריות הצריכה הללו של מזון מטוגן.

החוקרים מסכמים, שעל סמך ממצאים משלושה מחקרי עוקבה גדולים, ישנו קשר בין צריכה של מזון מטוגן לבין השמנה ועוצמתו משתנה בהתאם לגנטיקה. כמו כן, ההשפעה הגנטית על השמנה מושפעת מצריכה של מזון מטוגן. המחקר מדגיש את החשיבות שבצמצום הצריכה של מזון מטוגן, במיוחד באנשים בעלי רקע גנטי התורם להשמנה.

ערכה: ד"ר שירי אלפרט

מקור:
Qi Q, Chu AY, Kang JH, et al. Fried food consumption, genetic risk, and body mass index: gene-diet interaction analysis in three US cohort studies. BMJ 2014;348:g1610.

נושאים קשורים:  תזונה,  השמנה,  השמנת יתר,  מזון מטוגן,  מחקרים
תגובות