מדד מסת הגוף

האם צמצום צריכת השומן מוביל לירידה במשקל הגוף?

מטה אנליזה שבחנה את הקשר בין צריכת השומן למשקל הגוף מצאה כי הפחתת צריכת השומן מובילה לירידה משמעותית קלינית במשקל

19.12.2012, 09:06

ארגון הבריאות העולמי (WHO) ביקש מאחת מהקבוצות המייעצות לו (WHO Nutrition Guidance Expert Advisory Group – NUGAG) להעריך את הקשר בין צריכת השומן לבין משקל הגוף. במטה-אנליזה זו, שבוצעה על מנת להעריך את הקשר הנ"ל, נכללו מחקרים מבוקרים אקראית שנמשכו שישה חודשים לפחות, ומחקרי קוהורט שנמשכו שנה לפחות, ובהם בוצעה השוואה בין צריכת שומן מופחתת לבין צריכת שומן רגילה. לא נכללו מחקרים שבהם המטרה היתה ירידה במשקל, או שבוצעו בהם התערבויות מקבילות נוספות.

דיאטה (אילוסטרציה)

דיאטה (אילוסטרציה)

נכללו 33 מחקרים מבוקרים אקראית שכללו 73,589 משתתפים מצפון אמריקה, מאירופה ומניו זילנד. משך המחקרים נע בין שישה חודשים למעל שמונה שנים. דירוג הסמיות היה נמוך (כצפוי במחקר הבוחן התערבות מסוג זה).

בממוצע, על פי המחקרים שניתן להכלילם במטה-אנליזה, המשקל בתום המחקר היה נמוך יותר ב-1.57 ק"ג (95%CI 1.16-1.97) בקבוצת צריכת השומן המופחתת. ההפרש נגרם עקב ירידה במשקל בקבוצת הצריכה המופחתת, עלייה במשקל בקבוצת הביקורת או שילוב של שניהם. ההטרוגניות בין המחקרים הייתה גבוהה (I2=75%), אולם חלק ניכר ממנה מוסבר על ידי הבדלים בצריכת השומן הבסיסית.

ההשפעה על משקל הגוף הייתה נמוכה יותר במחקרים שנמשכו מעל חמש שנים, וגבוהה יותר באלו שבהם צריכת השומן הבסיסית הייתה גבוהה יותר. התוצאה נותרה בעינה כאשר לא נכללו מחקרים שבהם קבוצת המחקר זכתה לתשומת לב ולתמיכה רבה יותר מקבוצת הביקורת, וכאשר לא נכללו מחקרים שבהם ניתן ייעוץ דיאטטי מלבד הפחתת צריכת השומן.

תשעה מחקרים בחנו את הפחתת צריכת השומן על ה-BMI, ומצאו ירידה ממוצעת של 0.51 (95%CI 0.26-0.76) ב-BMI בקבוצת צריכת השומן המופחתת. מחקר אחד בלבד שכלל 15,671 משתתפות בחן את ההשפעה על היקף המתניים. לאחר חמש עד שבע שנים היה היקף המתניים נמוך יותר ב-0.30 ס"מ (95%CI 0.02-0.58).

עשרה מחקרי קוהורט שכללו 107,624 משתתפים ו-665,756 שנות אדם של מעקב בוצעו בארה"ב, דנמרק ושבדיה. מתוך 16 השוואות, רק בחמש נמצא הבדל מובהק סטטיסטית במשקל בין שתי הקבוצות. מתוך שש השוואות שבוצעו במחקרים שנמשכו 12–59 חודשים, 50% הדגימו הבדל מובהק.

לגבי ילדים נמצאו רק 4 מחקרים – שלושה מחקרי קוהורט מארה"ב ומחקר מבוקר אחד שנערך ביוון. המחקר המבוקר כלל 191 משתתפים בני 12–13, שהשתתפו בתכנית התערבות לשיפור התזונה והבריאות בבית הספר. התכנית הובילה להפחתת צריכת השומן ולירידה מובהקת ב-BMI. במחקרי הקוהורט נמצא קשר מובהק (בשני מחקרים) או מובהק במידה גבולית בין צריכת שומן נמוכה לבין משקל הגוף.

החוקרים מסכמים כי הפחתת צריכת השומן בקרב מבוגרים קשורה בירידה במשקל הגוף, ב-BMI ובהיקף המתניים, במחקרים שבהם צריכת השומן הבסיסית היתה 28%–43% מצריכת האנרגיה הכללית, הן בקרב משתתפים בריאים והן בקרב משתתפים הסובלים ממחלות כרוניות או מגורמי סיכון. הקשר לא נבחן במדינות שבהן רמת ההכנסה בינונית או נמוכה. בקרב ילדים הראיות חזקות פחות, אך עדיין נראה כי צריכת שומן גבוהה כרוכה במשקל וב-BMI גבוהים יותר.

לדברי המחברים, ירידה של 1.6 ק"ג במשקל נראית כירידה קלה בלבד, אולם היא מביאה לירידת ה-BMI של אדם בגובה ממוצע (1.75 מטר) ומשקל של 80 ק"ג מ-26.12 ל-25.60, ולכן לירידה של 3% בסיכון לתמותה. כמו כן ברמת האוכלוסייה מדובר בירידה משמעותית במשקל.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Hooper et al.; Effect of reducing total fat intake on body weight: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials and cohort studies, BMJ. 2012 Dec 6;345:e7666

נושאים קשורים:  מדד מסת הגוף,  השמנה,  משקל,  שומן,  צריכת שומן,  מחקרים
תגובות